Orexin Hypokretin

Varför inträffar Kataplexi?

9 jan 2019

Förlust vågsammanhållning (integral kontroll). Enheten befinner sig för långt från Våguttryckets källfunktion för att bilda en hållbar kedja.     Orexin nivåerna varierar normalt som en vågfunktion över tiden men vid narkolepsi med kataplexi är nivån mycket liten eller svår att mäta. Vid depression så förefaller kurnorna vara mer utplanade, men de naturliga variationerna mellan [...]


Narkolepsi är en säsongsbunden sjukdom

11 apr 2018

  Virus och bakterier har kommit och gått sedan urminnes tider och människans DNA är relativt bra märkt av det, för troligen har vi hjälpt varandra på vägen att utvecklas. Att narkolepsi börjar uppkomma med ojämna intervall är en intressant ledtråd i vad sjukdomen egentligen kan bero på. Det har varit svårt att få fram [...]


beat

22 dec 2013

  Förändrade cykler   Tids skala   Innan sjukdomsutbrott Alterneringar i distribution och stabilitet av grundläggande vågor   HLA DQB 06:02: Cirkadisk vågutövning minskad stabilitet, kommer lättare ur takt. tar längre tid på sig att komma i takt igen efter en alternation.   Vågförändringar just innan Kataplexi Hjärtats slagfrekvens ökar, Bioenergetisk distribution Den "Narkoleptiska" alterneringen [...]


Immunoglobin G

17 jul 2013

  Narkolepsi med kataplexi har botats och getts Det finns belägg för att Narkolepsi med kataplexi kan botas eller skjutas upp (en period för att senare återkomma) men även ges enligt en liknande mekanism. Här nedanför kommer vi att kort sammanfatta några av de data som finns i den medicinska litteraturen om hur Narkolepsi med [...]


Natriumoxybat GHB mot kataplexi

27 jun 2013

  Socialstyrelsens rekomendationer gällande behandling av kataplexi rekomenderar Natriumoxybat som förstahandsval vid medicinsk behandling av kataplexi, vilket kanske inte är så konstigt då Xyrem förefaller vara det medel vilket har högsst effekt mot symptomen och minskar anfallen och hallucinationer dagtid. Dock är medlet fortfarande inte i högkostnadskyddet vilket innebär att en del landsting kan betala [...]


Varför inträffar Kataplexi?

24 jun 2013

Vi har nu uppdaterat en del och kan visa varför sannolikheten för att kataplexi inträffar ska öka. Enkelt förklarat så inträffar kataplexi när nivån av Orexin (Hypokretin) är som lägst i förhållande till behovet. -Behovet är som högst vid en hög amplitud social interaktivitet av positiv eller negativ emotionell natur. -När cellerna som producerar Orexin [...]


Narkolepsi för lite Hypokretin - Orexin

10 jun 2013

Hej och välkommen till Narkolepsi Enklast förklarat är narkolepsi i sin vanligaste form ett tillstånd där man har väldigt låga mängder av Orexin vilket också kallas hypokretin.     N som i ett ekande n.nu hemsida men också N som i Narkolepsi och cykeln vridande till Z. Om vi och självaste livet bara består av [...]


Kataplexin rämnar och narkolepsi öppnar

9 jun 2013

Narkolepsi med kataplexi. Om hur låga nivåer av Hypokretin (Orexin) leder till en instabil vakenhet när den blir ansträngd och lite dyrare.     Det här första inlägget i bloggen gör vi mest för att kolla att allt fungerar men också hur det fungerar.     Narkolepsi till 1000 ADHD medicin    (Lämna tom)