Narkolepsi för lite Hypokretin - Orexin

Hej och välkommen till Narkolepsi

Enklast förklarat är narkolepsi i sin vanligaste form ett tillstånd där man har väldigt låga mängder av Orexin vilket också kallas hypokretin.

 

 

N som i ett ekande n.nu hemsida men också N som i Narkolepsi och cykeln vridande till Z.

Om vi och självaste livet bara består av cykler då är de, de mest centrala för livet. Att andas ut. Att andas in. Hjärtats arbete med att suga upp blod men också dess motsats att skjutsa i väg det. Det är cycler, grundläggande cykler.


Men för att komma fram på en cykel krävs det energi, när energin är låg kommer varje småsten man tidigare passerat utan problem att kunna bli ett oövestigligt hinder. Något som gör att man tappar balansen och kommer ur sin normala cykling.

Man kan skratta åt cykler och nonchalera dem, men faktum är att vi alla har dem och utan dem är vi intet. För när du är död då ligger samma atomer och molekyler där. Men vad saknas egentligen? Ja, vad är det som saknas när livet försvinner om inte cykler? När ålder och sjukdom kommer sig närmare oss då kanske farten minskas och vi avbryter något mitt i cykeln för vi orkar helt enkelt inte ända fram. Äldre tar sig en siesta mitt på dagen och kanske fungerar mycket bättre av det.

 

Det är några enkla tips att respektera sina cykler, vad kan du annars respektera än cyklerna som är och bygger ditt liv som ekon mellan molekylerna i ditt biofarmande från cell till själ.

Kuggarna bakom vår kognition

 

Små små cykler i var cell som är kopplade till större cykler i vårt organiska system och som, ja faktiskt styr systemet med systemets funktion. Och handen på hjärtat funktionen är inte densamma hela tiden och det är heller inte du, varför skulle du vara det?


Vi är vad cyklerna låter oss att vara, du är inte densamma mot dina kamrater som mot din mor, dotter eller en komplett främlingen, eller hur? Framförallt är du precis liksom kärleken i sig självt inget någon egentligen kan ha, det är något man skapar i varje nu och i all egentlighet en färskvara. Tron på något annat kan vara en lycklig okunnighet som måhända går att utbilda bort. Vad tror du.

 

 

Narkolepsi, det går snabbt som en dröm att komma till total avslappning, kanske låter det bra? Inte om du vet vad de betyder men om du bara ser fenomenet från ovan och slipper känna att ett skratt rycker kontrollen till livet ifrån dig...

Eller ens behöva oroa dig för just det.

 

Tänk om allt är cykler och hänger i hop, precis som kugghjul i en klocka. The clockwork & the cogs of cognition. Då skulle den  och det som ställer klokan betyda ganska mycket va? Vågor och vågverkan molekyler emellan betydligt flexiblare än klockan på ett sätt. Och ditt leende innan dina föräldrar var födda, vad kalar man egentligen det, är det föraningen eller känslan. En färskvara av något i luften, ett ljud är just det , ett spöke utan egen egentlig kropp, men den lånar kropp och ekar mellan de som har en sådan, precis som livet självt.

 

 Centraler för energidistribution kan vara allt från moln och batterier till hypothalamus i hjärnan som reglerar vågor på flera sätt

 

Atomers och molekyles generella kollisionsbenägenheter dvs temperatur, vakenhet ämnesomsättning och sömn. Tänk om det i centrat där bodde ett ämne som reglerade vakenheten, skulle det då vara konstigt om dess funktion blev förändrad om den fick ett annorlunda förhållande till sina granne?

 

10 jun 2013