Immunoglobin G

 

Narkolepsi med kataplexi har botats och getts

Det finns belägg för att Narkolepsi med kataplexi kan botas eller skjutas upp (en period för att senare återkomma) men även ges enligt en liknande mekanism. Här nedanför kommer vi att kort sammanfatta några av de data som finns i den medicinska litteraturen om hur Narkolepsi med kataplexi har botats men också getts. Om inte annat för att en tänkbar princip av hur en sjudomsutveckling skulle kunna gå till.

 

Symptom reversering

Det kanske är bäst att säga det med en gång, att de fall av narkolepsi med kataplexi som botats eller i varje fall upphört att visa några symptom samtliga gäller en snabbt insatt behandling efter att kataplexi kunnat konstaterats och därmed tidigt i sjukdomsprocessen. Personerna som "botats" har förvisso varit fria från symptomen en längre tid men senare verkar ha fått tillbaka dem.

De försök som gjort har gett en väldigt spretig resultatbild långt ifrån ett självklart resultat som fungerar för alla alltid. I exempel 1 kan vi dock se att en fullt utvecklad Narkolepsi med Kataplexi som gått tillbaka. 28 Årig kvinna som insjuknar abrupt med uttalad dagsömnighet och kataplexi som tillkommer samt en höggradig viktuppgång på kort tid utan förändrade matvanor. 

 

 

Immunoglobin G IVIg

Efter behandling med Immunoglobulin G intravenöst (IVIg) gick symptomen tillbaka och hon fick så småningom tillbaka sin egna produktion av orexin i Hypothalamus, från en nästan omätbar nivå, vilket såvitt vi känner till är unikt. Dock förefaller detta inte fungera vid den auto immuna trigger från H1N1 ger upphov till vare sig som vaccin eller infektion. Något som kan tolkas som att H1N1 ger upphov till en svårare grad av eller annan typ av narkolepsi med kataplexi. Eller som att de försök som gjorts med personer som fått förändringen av H1N1 inte svarat på behandlingen av andra anledningar.

 

Antikroppar och narkolepsi med kataplexi

Immunoglobin G (igG) Antikroppar från blodet på 9 personer med narkolepsi och kataplexi gavs till möss vilka senare utvecklade associerade symtom. För säkerhets skull fick en annan grupp möss immunoglobin G från personer utan narkolepsi och katalexi men gav inte samma förändringar.

Detta stödjer att alterneringar i immunoglobin g skulle kunna vara en faktor som leder till insjuknadet.

 

 

Sjukdoms mekanism Narkolepsi med Kataplexi

Immunglobin G från personer med Narkolepsi förefaller kunna ge narkolepsi vidare.

Om immunoglobin G tillförs intravenöst (IVIg) så har sjukdomen i en del fall hejdats och till fullo gått tillbaka, andra har upplevt en temporär lindring som senare gått tillbaka. Detta talar tillsamans för att förändringar i immunoglobin G kan vara en av de senare mekanismer som medierar sjukdomens utbrott. När IVIg ges till en person som just insjuknat i narkolepsi med kataplexi så kommer det tillförda immunoglobin G att till stor del själv täppa till de reaktionspunkter som annars bara skulle nåtts av personens egna alternerade immunoglobin G.

En söksträng som "Ivig  Narcolepsy Cataplexy" eller" immunoglobin G, hypocretin"  kan snabbt ge mer adekvat information om den här delen av sjukdomens mekanism.

 

Referenser

Normalization of hypocretin-1 in narcolepsy after intravenous immunoglobulin treatment. Dauvilliers Y, Abril B, Mas E, Michel F, Tafti M.

A functional autoantibody in human narcolepsy? Lancet. Vol 364 December 11 2004. Merrill S Wise.

Clinical efficacy of high-dose intravenous immunoglobulins near the onset of narcolepsy in a 10-year-old boy. J. Sleep Res. (2003) 12, 347–348

IgG abnormality in narcolepsy and idiopathic hypersomnia.

PLoS One. Tanaka S, Honda M.

 

17 jul 2013