Farmakologi

 

Farmakologiska principer

Ritaln Concerta Metamina

-Centralstimulerande medel med metylfenidat (Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym)

-D-Amfetamin (Metamina)

-Modafinil (Modiodal)

 

-Centralt sederande medel GHB Preparatnamn: Xyrem (Natriumoxybat vilket också kan kallas Hydroxismörsyra  eller Sodium Oxybate eller gamma hydroxy buturate dvs GHB.

Tillståndet förefaller ha en intim koppling med funktionen av Hypokretin (Orexin) celler i hypothalamus och därför kan man anta att ett tillskott av Hypokretin i de flesta fall skulle kunna häva delar av tillståndet. Men nivån Hypokretin är synnerligen variabel, se separat (kommande )artikel om Hypokretin

 

Amfetamin

Amfetamin eller Dexamfetamin är medicineringar som prövats för att öka på vakenheten, vilket kaske inte är så konstigt då amfetamin är centralstimulerande. Dexamfetamin har mer effekt på de mentala förmågorna och mindre biverkningar av kardiovaskulär natur än amfetamin racemat (D-l amfetamin) därför används nästan uteslutande bara D-amfetamin i formen av Metamina. Metamina har en viss effekt på Kataplexi. Attentin är ett nytt preparat med samma innehåll som nådde marknaden i augusti 2005.

Amfetamin Metylfenidat

Selegilin är ett preparat vilket bland annat tidigare används vid parkinsons sjukdom som tillägg till L-dopa. Selegilin har undantagsvis används för att behandla narkolepsi. Effekten av Selegilin kanske står klarare när vi tittar i metabolitbilden och ser att selegilin metaboliserar till L-amfetamin och L-metamfetamin.Selegilin har viss effekt mot Kataplexi.

 

Modafinil

 

Modafinil

Modafinil förefaller inte påverka hypokretin något nämnvärt och möss som inte har något hypokretin överhuvudtaget orexin knockout har en större effekt av modafinil än andra möss. Detta skulle kunna indikera att Modafinil påverkar en annan paralell aktiveringsväg än hypokrein. 

 

 GHB REM sömn förstärkning

GHB Natriumoxybat

Runt 1950 talet så prövades GHB med framgång mot sjuklig sömnighet dvs något av tillstånden som uppträder vid narkolepsi. redan då noterades det svårigheter att erhålla en jämn funktionell dosering av GHB vilken också kallas Gamma-hydroxi-smörsyra på svenska alternativt Hydroxismörsyra.

I Sverige används sällan GHB en hel del antagligen beroende på att priset är högt och medicinen inte omfattas av den allmäna läkemedelsförsäkringen dvs du får betala den direkt ur fickan vilket kan bli dyrt då den idag betingar runt 5000 för en flaska. Detta trotts att GHB minskar antalet hallucinationer hos personer med narkolepsi/ kataplexi, vilket torde vara en eftersträvansvärd effekt, dvs något som tyder på en funktionell normalisering. Dock kvarstår flera problem med att dosera GHB då samma dos förefaller ge olika effekter och den bakomliggande faktorn till det fenomentet f.n. är okänd. Vilket kan vara värt att veta då det terapeutiska behandlingsintervallet är relativt smalt.

Enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer så kommer GHB att bli förstahandsvalet när det gäller behandling av Kataplexi.

 

Farmakologisk funktion

Det kan tyckas vara rimligt att någon som är sjukligt trött får ett bättre liv av något som hjälper dem med den centrala stimulansen dvs med ett centralstimulerande medel. Men vart kommer då GHB ett utpräglad sederande medel in i bilden kanske många undrar. Låter det ens rimligt?

Svaret kan vara lika enkelt som självklart. Då Narkolepsi är en störning i REM sömnen och GHB kan hjälpa till att öka sömndjupet och stabiliteten i REM sömnen. Vilket leder till att vakenheten och stabiliteten i vakenheten ökar med ett minskat inslag av plötsligt påträngande drömmar (eller hallucinationer om man nu så vill kalla det)


Personer med vävnadstypen DQB 06:02 har en relativt sett lägre stabilitet i REM sömnfas även utan någon narkolepsi eller kataplexi inslag, dvs innan ett inskjuknande, vilket kanske kan göra det lättare att förstå den transformation som senare äger rum när vågstabiliteten minskar ytterligare mer i REM fas.

 Narkolepsi Symptom

Definiera semantisk flöde

Ser vi nu över alla de konstiga "sagolika" begreppen som dröm, hallucination, illusion etc så kan vi nog alla konstatera att definitionen på begreppen är ganska så luddiga och en dröm per definition har extremt mycket gemensamt med en hallucination. Med det sagt kanske det inte är så konstigt att den som sover mer naturligt nattetid upplever mindre drömtillstånd dagtid?

Att sömnmedel ger bättre sömn är i princip aldrig en sanning men motsatsen är det ganska ofta - Sett över lite sikt. Vid narkolepsi med övervägande kataplexi inslag verkar den gamla sanningen dock inte gälla lika säkert. Då ett tillskott av GHB rent vetenskapligt minskar antalet hallucinationer dagtid och kataplexi anfallen vilket också styrks av läkemedelsverkets egna genomgång av GHB som dock inte fått ingå i de rabattberättigade läkemedlen och därmed inte går att få på högkostnadskyddet.

 

 Tack till ADHD och ADD för några av bilderna.