Varför inträffar Kataplexi?

Förlust vågsammanhållning (integral kontroll). Enheten befinner sig för långt från Våguttryckets källfunktion för att bilda en hållbar kedja.

 

 

Orexin nivåerna varierar normalt som en vågfunktion över tiden men vid narkolepsi med kataplexi är nivån mycket liten eller svår att mäta. Vid depression så förefaller kurnorna vara mer utplanade, men de naturliga variationerna mellan olika personer och individer är stor. Så vi går vi ännu närmare in i cyklerna av social variabilitet och ser vi att:

Tillståndet Kataplexi är visar sig när den relativa funktionen av Orexin (Hypokretin) är som lägst. Då kommer intentionell överledning att vara betydligt försvårad.

Hypokretin nivå är väldigt variabel men som har normalt givna toppar vid positiva och negativa emotioner och sociala interaktioner. Se de tre första pelarna

Orexin förefaller vara en integrator och brygga mellan emotion & motion d.v.s. mellan den osynliga rörelsen och den fysiskt synliga rörelsen. Mellan psykets medvetna och omedvetna vilket bryggas mot den fysiska detekterbara rörelsen men visst är det självklart att allt hänger samman och att även den osynliga rörelsen rör sig, det är ju just vad ljud gör.

-Du ser dem inte du hör dem. Ljud är vågor utan kroppar som lånar kropp av andra och därmed fortplantar sitt fundamentala sväng. Många har upplevt delar av fenomenet, sett folk tappa hakan eller känt hur de blivit svaga i knäna när de blivit emotionellt påverkade av något som lovade stor glädje och var mycket attraktivt.  Så när hela systemet gör vågen så måste vågen fyllas på annars ebbar den ut som våghalsig manöver. Tip top rock bottom.

-Jag är så lycklig att jag dör

Att Orexin är en integrator mellan mental och fysisk funktion talar en del om vågöverföringen. Vilket vi kan se vid till exempelvis Parkinsons sjukdom där man generellt sett förefaller ha lägre nivåer av Orexin Hypokretin. Ja till och med lägre än vid narkolepsi utan kataplexi. Vid Parkinson är det svårt att initiera en rörelse. D.v.s. oavsett hur mycket du vill så går det inte att börja initiera rörelsen.

 

 

9 jan 2019