Varför inträffar Kataplexi?

Vi har nu uppdaterat en del och kan visa varför sannolikheten för att kataplexi inträffar ska öka.

Enkelt förklarat så inträffar kataplexi när nivån av Orexin (Hypokretin) är som lägst i förhållande till behovet.

-Behovet är som högst vid en hög amplitud social interaktivitet av positiv eller negativ emotionell natur.

-När cellerna som producerar Orexin försvinner så kan tillgången inte möta efterfrågan och därför har en kataplexi attack som störst sannolikhet att inträffa när behovet av orexin är som störst.

 

 

Vid narkolepsi med kataplexi är nivåerna av Orexin låga överlag och förefaller inte heller färändras mycket vilket de gör i vanliga fall. Som mest verkar Orexinnivåerna öka vid just intensiva emotioner och socialt umgänge. Vilket också är då Kataplexi tenderar att inträffa. Men den som inte har någon produktion kan inte heller producera något stöd för orexinfunktionen vilket visar att kataplexi inträffar när behovet är som störst hos de som saknar eller har en låg mängd orexin.

Har man narkolepsi utan kataplexi då är nivåerna av Orexin (Hyopokretin) faktiskt högre än vid Parkinsons sjukdom. I varje fall enligt de fåtals mätningar som gjort på området. Vilket är intressant att tänka sig om man tänker i banor av Emotion till motion.

Hypokretin / Orexin nivåerna vid nerurologiska tillstånd

Vid Parkinsons sjukdom har man svårt att initiera en rörelse till exempelvis gång.

24 jun 2013