beat

 

Förändrade cykler

 

Tids skala

 

Innan sjukdomsutbrott

Alterneringar i distribution och stabilitet av grundläggande vågor

 

HLA DQB 06:02: Cirkadisk vågutövning minskad stabilitet, kommer lättare ur takt. tar längre tid på sig att komma i takt igen efter en alternation.

 

Vågförändringar just innan Kataplexi

Hjärtats slagfrekvens ökar,


Bioenergetisk distribution

Den "Narkoleptiska" alterneringen i programmeringen av Immunoglobin G effekten uttrycker ett tydligt vågbortfall

 

Betydelse för upprätthållande av BEAT instruktion

 

Vågbortfallet är också detekterat hos personer som inte har tillräckliga mängder föda eller de som inte kan hantera den advekvat dvs anorektiker eller feta. Vid Parkinsons sjukdom så


Konsekvens av vågbortfallet

 

Vid Parkinsons sjukdom påverkas också MMC.

2 år tidigare - intentionell överledning.
 -låg nivå av orexin.

 

Blogga om "det var värt det" .... och vaccinations kampanjernas ignorans av vaccinations principens grunder.

 

Narkolepsi med kataplexi

En delförklaring till fenomenens utveckling.

Hypokretin verkar likt integrator för fysiska funktioner och kopplar samman emotion med motion och därmed också undermedvetna funktioner med medvetna. När hypokretin funktionen minskar så minskas också integrationen mellan flera system.  Här kan vi se några medelvärden av Hypokretin vid olika medicinska tillstånd. Intressant att kunna notera att Narkolepsi utan Kataplexi faktiskt har högre värden av hypokretin än vid parkinsons sjukdom. Så visst berör Hypokretin fler områden och sjukdomar än Narkolepsi och Kataplexi.

 

Systemet har redan några instabiliteter och dessa kommer att bli förstärkta när de utsätts för en hårdare påfrestning något som visat sig vid exponering för påfrestningar om de inte kan förbättras. Det finns dock en del som tyder på att det är just dessa faktorer som påverkas ytterligare negativt av den typ av belastning som infuensa virus A subtyp H1N1 för med sig, både som en infektion men också som en imunreaktion efter en vaccination vilket visade sig med Pandemrix.


1/En tänkbar gissning är att de två kända system instabilitetrena sen hypoxia reglering och instabil reglering av sömn under stress förvärras när trycket ökar och efter en viss nivå så blir den redan försvagade reglering än mer försvagad.

2/ Detta leder fram till en immunoreaktion där immunoglobulin g börjar kodas på ett sådant sätt att det attackerar hypokretin producerande heller i de drabbade delarna av hypothalamus.

3/

 

 ------------

Orexin (Hypokretin)är inte ensam spelare utan har en flera relation med andra ämnen vara MCH (Melanin Koncentrerande Hormon) är ett.

 När man pratar om Serotonin så säger man inte att det antagligen finns under 100 milligram i hjärnan och av de fåtal gram som finns i hela kroppen sitter det mesta i magen. Vilket kan vara relevant vid just Narkolepsi med Kataplexi då Migrerande Myoelektriskt Komplex (MMC)* förefaller få en minskat uttryck av den förändring sjukdomsförloppet åstakommer på immunoglobulin g. 

----

 

 

22 dec 2013