Kataplexi

Varför inträffar Kataplexi?

Förlust av vågsammanhållning (integral kontroll). Enheten befinner sig för långt från Våguttryckets källfunktion för att bilda en hållbar kedja. Vilket gör för lite Orexin (Hypokretin)  i förhållande till behovet.

Hypokrein variationen under dygnet

Orexin nivåerna varierar normalt som en vågfunktion över tiden men vid narkolepsi med kataplexi är nivån mycket liten eller svår att mäta. Vid depression så förefaller kurvorna vara mer utplanade, vilket gör en integrerad orkestrering svårare, men de naturliga variationerna mellan olika personer och individer är stor. Så vi går vi ännu närmare in i cyklerna av social variabilitet så kan vi se ganska tydligt varför kataplexi inträffar:

Tillståndet Kataplexi visar sig när den relativa funktionen av Orexin (Hypokretin) är som lägst och behovet som störst. Då kommer intentionell överledning/utväxling att vara betydligt försvårad vilket också syns vid Parkinsons sjukdom.


Melanin Koncentrerande Hormon

När inträffar Kataplexi

Hypokretin nivån är väldigt variabel men som har normalt sina givna toppar när de engagerar högenergetiska emotioner dvs positiva och negativa känslor och sociala interaktioner, speciellt intensiva sådana som skratt.

Se de tre första pelarna. Då är Orexin nivåerna som högst normalt sätt men vid narkolepsi med kataplexi är de ofta svåra att mäta vilket innebär att den relativa saknaden är som högst vid hög emotionell densitet. Vilket är enkelt att förstå då personer med Kataplexi har en betydande minskning i cellarna som kan producera Hypokretin.

När orkestreringsbehovet överstiger den aktuella förmågan då okar funktionen helt enkelt inte bäras utan faller sönder i sina delar.

 

 Kataplexi Sömn

Orexin (Hypokretin) vad är det?

Orexin förefaller vara en integrator och brygga mellan emotion & motion d.v.s. mellan den osynliga rörelsen och den fysiskt synliga rörelsen. Mellan psykets medvetna och omedvetna vilket bryggas mot den fysiska detekterbara rörelsen men visst är det självklart att allt hänger samman och att även den osynliga rörelsen rör sig, det är ju just vad ljud gör.

-Du ser dem inte du hör dem. Ljud är vågor utan kroppar som lånar kropp av andra och därmed fortplantar sitt fundamentala sväng. Många har upplevt delar av fenomenet, sett folk tappa hakan eller känt hur de blivit svaga i knäna när de blivit emotionellt påverkade av något som lovade stor glädje och var mycket attraktivt.  Så när hela systemet gör vågen så måste vågen fyllas på annars ebbar den ut som våghalsig manöver. Tip top rock bottom.

-Jag är så lycklig att jag dör

Att Orexin är en integrator mellan mental och fysisk funktion talar en del om vågöverföringen. Vilket vi kan se vid till exempelvis Parkinsons sjukdom där man generellt sett förefaller ha lägre nivåer av Orexin Hypokretin. Ja till och med lägre än vid narkolepsi utan kataplexi. Vid Parkinson är det svårt att initiera en rörelse. D.v.s. oavsett hur mycket du vill så går det inte att börja initiera rörelsen.

 

Hypokretin nivåerna vid Kataplexi Narkolepsi och Parkinson