Narkolepsi är en säsongsbunden sjukdom

 

Virus och bakterier har kommit och gått sedan urminnes tider och människans DNA är relativt bra märkt av det, för troligen har vi hjälpt varandra på vägen att utvecklas. Att narkolepsi börjar uppkomma med ojämna intervall är en intressant ledtråd i vad sjukdomen egentligen kan bero på. Det har varit svårt att få fram exakta data om var och när någon smittas och insjuknar i Narkolepsi

Med säsongsbunden menanar jag så klart att insjuknandet är säsongsbundet och inget annat, Narkolepsi med Kataplexi är tills vidare att betrakta som kroniska sjukdomar. Men just att insjuknadet följer vissa mönster är intressant.

 

Narkolepsi Kataplexi för Ovaccinerade och Vaccinerade månad år

Men antagligen krävs det mer än H1N1 för att insjukna i Narkolepsi med Kataplexi. En inte allt för vild gissning blir att förutom den kända predisponerande faktorn dvs vävnadstypen (HLA DQB1 06 02) har vi kunnat notera att Narkolepsi med Kataplexi har introducerats av de infuensa viruset H1N1 både i form av influensa och i form av Vaccinering med avdödade virus.

Frekvensen med Narkolepsi och Kataplexi hos de som Vaccinerats med Pandemrix förefaller enligt Läkemedelsverkets egna genomgångar vara flera gånger högre än vad som varit fallet med den ovaccinerade gruppen av personer som fått Narkolepsi med Kataplexi direkt av influensan H1N1.

När det gäller Vaccineringar så förefaller det vara en skillnad på Vaccin mot Infuensa H1N1 ned eller utan AS03 som adjunvans. AS03 innehåller Squalen och toccoferol och polysorbat 80. Vilken förefaller visa att användandet av AS03 ökar frekvensen av Narkolpsi. Epidemiologiska data om insjuknande för vaccinerade och ovaccinerade kommer från studien nedan.

 

 

Research

Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis

Published 26 February 2013

Cite this as: BMJ 2013;346:f794

11 apr 2018