Natriumoxybat GHB mot kataplexi

 

Socialstyrelsens rekomendationer gällande behandling av kataplexi rekomenderar Natriumoxybat som förstahandsval vid medicinsk behandling av kataplexi, vilket kanske inte är så konstigt då Xyrem förefaller vara det medel vilket har högsst effekt mot symptomen och minskar anfallen och hallucinationer dagtid.

Dock är medlet fortfarande inte i högkostnadskyddet vilket innebär att en del landsting kan betala för medicinen efter egna överväganden och andra inte. Då får patienten självbetala de runt 5000 kronor en flaska Xyrem kostar. Xyrem innehåller Natriumoxybat vilket också kan kallas Hydroxismörsyra. Beredningen är nog dock känd bakom sitt engelska namn Gamma hydroxo buturat eller GHB, (sodium oxybate)

GHB REM sömn förstärkning

Effekten kan anses vara att konsolidera REM sömnen djup och effektledes.

Att Xyrem inte ingår i högkostnadsskyddet har TLV motiverat på grundval av att företaget som marknadsför produkten.

Vi bedömer att företaget inte har visat sådan marginalnytta av Xyrem som skulle kunna motivera den högre behandlingskostnaden. Företaget har därmed inte visat att kostnaden för Xyrem är rimlig ur medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv.

Och visst är det lätt att hålla med TGL om att priset på produkten förefaller vara orimligt hög och den kostnaden är svår att motivera, men det bör väl ändå finnas andra leverantörer?

 

27 jun 2013